Jacob Wichmann

Ämnesråd

Jacob Wichmann är född 1961. Jur.kand. 1987. Hovrättsassessor 1993. Numera är han ämnesråd i Lansdbygdsdepartementet.