Jacob Aspegren

Ämnesråd

Jacob Aspegren är född 1967. Jur.kand. 1992 och hovrättsassessor 1999. Ämnesråd i Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt.