Jacob Aspegren

Ämnesråd

Jacob Aspegren är född 1967. Jur.kand. 1992 och hovrättsassessor 1999. Ämnesråd i Justitiedepartementet. Utredningssekreterare i Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter.

Jacob kommentar till lagen (2018:558) om företagshemligheter.