Jack Ågren är född 1966. Jur.kand. 2002. Jur.dr vid Stockholms universitet 2013. Numera är han docent i straffrätt vid Stockholms universitet.

Jack disputerade 2013 med avhandlingen "Billighetsskälen i BrB 29:5 - berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning". Harn har mångårig erfarenhet av att undervisa såväl studenter som praktiskt verksamma jurister i främst straffrätt vid universitet och högskolor samt hos olika utbildningsleverantörer.

Jack är författare till bl.a. läroböcker i straffrätt och flertalet artiklar som publicerats i tidskrifter och festskrifter. Han är vidare bl.a. engagerad som en av författarna till Karnov Groups Lexinokommentar till brottsbalken.

Han är också föreläsare för VJS kurserna Brottsbegreppet, Påföljdssystemet och påföljdsbestämning (tillsammans med Axel Holmgren) samt Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling (tillsammans med Simon Andersson).