Jaan Paju är född 1967. Jur.kand. 1992. LLM (KCL) 1995. Jur.dr 2015. Han har varit verksam vid såväl det estniska justitieministeriet som det svenska justitiedepartementet. Byrådirektör vid Försäkringskassans internationella enhet 2002-2010. Redaktör för Europarättslig tidskrift (1998-). Stockholm Centre Oxford Fellow 2015-2016.