Ingrid Utne är rättssakkunnig på enheten för migrationsrätt på Justitiedepartementet och har medverkat som expert i bl.a. Kommittén för arbetskraftsinvandring.