Inger Nyström

F.d. justitieråd

Inger Nyström är född 1936. Jur.kand. 1959. Hon har t.o.m. 1985 varit åklagare och byråchef hos Riksåklagaren. Hon var justitieråd 1986-2003 och har därefter tjänstgjort i Lagrådet.