Ingemar Persson

Justitieråd

Ingemar Persson är född 1954. Jur.kand. 1981. Han har tjänstgjort i domstol (1982-1985 och 1988-1989). Han har dessutom varit lektor i civilrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet (1985-1991) och rättssakkunnig i Justitiedepartementet (1992-1996). Han var rådman åren 1996-2007 och hovrättsråd (vice ordförande) åren 2007-2010. Han är justitieråd sedan år 2010.