Ingela Fridström

Kammarrättsråd och vice ordförande, Kammarrätten i Stockholm

Ingela Fridström är född 1955. Jur.kand. 1982. Hovrättsassessor som har varit rättssakkunnig i bl.a. Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt departementsråd i Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet. Numera är hon kammarrättsråd och vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.