Henrik Karlström

Advokat

Expertområde i Karnov avtalsmallar: Handelsbolagsavtal/Kommanditbolagsavtal

Nuvarande befattning: Henrik Karlström är advokat med lång praktisk erfarenhet av framför allt kommersiell avtalsrätt och bolagsrättsliga frågor, men även tvistelösning. Han har varit knuten till olika advokatbyråer, senast Ramberg Advokater, och bedriver nu advokatverksamhet i egen regi. Han har under många år undervisat i bolagsrätt vid Stockholms universitet och har även publicerat artiklar i ämnet.