Henrik Jermsten

Justitieråd

Henrik Jermsten är född 1961. Jur.kand. 1991. Assessor i Svea hovrätt 1996. Han har varit departementsråd i Justitiedepartementet. Numera är han justitieråd.