Henrik Bellander

Jur dr, universitetslektor

Henrik Bellander, född 1978, jur kand 2003. Henrik disputerade 2017 vid Uppsala universitet med avhandlingen "Rättegångskostnader - Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål". Han har dessförinnan mångårig erfarenhet som advokat med inriktning mot tvistlösning och är nu universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet med verksamhet som forskare (Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow), lärare och författare i processrättsämnet.