Helene Lindahl

Rättssakkunnig, Justitiedepartementet

Helene Lindahl är född 1975. Hovrättsassessor 2007. Har bl.a. varit ämnes- och rättssakkunnig i Justitiedepartementet samt sekreterare i flera statliga utredningar, bl.a. Påföljdsutredningen. Numera rådman vid Solna tingsrätt.