Hases Per Sjöblom

Ordförande

Hases Per Sjöblom är född 1949. Jur.kand., assessor Kammarrätten i Stockholm. Han har varit departementsråd vid Finansdepartementet, generaldirektör på Lotteriinspektionen, utredare inom skatteområdet, lagman vid Förvaltningsrätten i Umeå, ordförande och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen, numera pensionär.

Han har skrivit lagkommentarer till dels uppskovslagstiftningen och dels stämpelskattelagen; kommenterar reglerna i Lagen om statlig inkomstskatt avseende kapitalvinstbeskattningen av fastigheter och bostadsrätter samt lagstiftningen om stämpelskatt.