Hases Per Sjöblom

Ordförande

Hases Per Sjöblom är född 1949. Kammarrättsassessor 1991. Han har varit departementsråd på skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet, ordförande i ett antal skatteutredningar, generaldirektör på Lotteriinspektionen, lagman på Förvaltningserätten i Umeå och ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.