Hans Ödén

Konkursförvaltare, Ackordcentralen

Hans Ödén, född 1953, arbetar som konkursförvaltare och rekonstruktör på Ackordscentralen Stockholm AB. Hans skriver djupa kommentarer i Lexino till 8 kap konkurslagen.

Tidigare har Hans varit verksam som hovrättsfiskal, bolagsjurist och advokat. Hans är engagerad i styrelsen för föreningen Insolvensrättsligt forum.