Hans-Gunnar Axberger

Docent

Hans-Gunnar Axberger är född 1952. Jur.kand. 1978. Hans-Gunnar är professor i konstitutionell rätt och har varit verksam som forskare vid universiteten i Stockholm och  Uppsala. Han disputerade 1984 på avhandlingen Tryckfrihetens gränser och blev därefter docent i straffrätt. Han har uppdrag som Allmänhetens Pressombudsman, PO, och justitieombudsman, JO, samt som expert i ett antal statliga utredningar inom de straff- och medierättsliga områdena, senast som ordförande i Presstödskommittén.

Hans-Gunnar kommentarerna till Tryckfrihetsförordningen (ej 2 kap.) och Yttrandefrihetsgrundlagen i Karnov.