Hans-Gunnar Axberger

Docent

Hans-Gunnar Axberger är född 1952. Jur.kand. 1978. Jur.dr 1984. Docent i straffrätt 1985. Allmänhetens pressombudsman (1990-92), professor i medierätt 2003, justitieombudsman (2008-2013).