Hans Blyme

Rådman, Solna tingsrätt

Hans Blyme är född 1949. Jur.kand. 1994. Han har varit sekreterare vid Arbetsdomstolen (1981-1984), rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat (1986-1993) samt ordförande i Utlänningsnämnden och vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han har även tjänstgjort som rådman vid Stockholms och Solna tingsrätt.