Håkan Borgenhäll

Advokat och delägare, Vinge

Håkan Borgenhäll, född 1959, är specialiserad inom immaterialrätt och är chef för Vinges IP-grupp i Stockholm. Han är huvudsakligen verksam med patent- och varumärkestvister samt kommersiell IP-rätt och marknadsrätt.

Håkan biträder svenska och internationella företag vid uppbyggnad och försvar av kännetecken och design, ofta i ett internationellt sammanhang. Han biträder även svenska och internationella företag i patentärenden inom samtliga teknikområden, inklusive patentprocesser.

Håkan har representerat Sveriges Advokatsamfund vid flera remissyttranden över lagförslag inom immaterialrätt. Han har medverkat som expert i statliga utredningen bl. a. patentlagsutredningen (SOU 2013:48 och 2015:41). Håkan ingår i CCBE:s expertgrupp avseende The patent package (Unified Patent Court och Unitary Patent Protection).