Gunnar Hermanson är född 1944. Jur.kand. 1971. Han har arbetat i olika departement, senast som departementsråd i Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Han har också varit specialföredragande i riksdagens konstitutionsutskott och medverkat i ett flertal statliga utredningar.

Gunnar kommenterar lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och medborgarskapsförordningen (2001:218) i Karnov lagkommentarer.