Gunilla Svedberg

Rättssakkunnig

Gunilla Svedberg är född 1973. Jur.kand. 1998. Hovrättsassessor 2004 och numera kansliråd i Näringsdepartementet.