Göran Nilsson

Kansliråd

Göran Nilsson är född 1971. Jur.kand. 1996. Hovrättsassessor 2001. Han har varit sekreterare i Va-lagsutredningen och Lotteriutredningen (2003-2006), rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Justitiedepartementet (2006-2015) och är numera hovrättsråd i Svea hovrätt.