Göran Håkansson

Göran Håkansson är född 1943. Jur.kand. 1968. Han har varit hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, byråchef hos Justitiekanslern, expeditionschef i Socialdepartementet, generaldirektör och chef för Utlänningsnämnden samt Sveriges ambassadör i Lettland. Därefter har han varit vice ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och ledamot i Ersättningsnämnden.