Gert Knutsson

Kansliråd

Gert Knutsson är född 1947. Fil.kand. 1970. Socionom 1973. Han har varit socialvårdskonsulent vid länsstyrelsen i Stockholm, byrådirektör i Socialstyrelsen samt sekreterare i Psykiatriutredningen. Han har varit ämnesråd i Socialdepartementet och ansvarig vad gäller alkoholpolitik, missbrukarvård och äldreomsorg samt huvudsekreterare i 2004 års tillsynsutredning och 2014 års äldreutredning.