Gert Knutsson

F.d. ämnesråd i Regeringskansliet

Gert Knutsson är född 1947. Fil.kand. 1970. Socionom 1973. Han har varit socialvårdskonsulent vid länsstyrelsen i Stockholm, byrådirektör i Socialstyrelsen samt sekreterare i Psykiatriutredningen.

Han har varit ämnesråd i Socialdepartementet och ansvarig vad gäller alkoholpolitik, missbrukarvård och äldreomsorg samt huvudsekreterare i 2004 års tillsynsutredning och 2014 års äldreutredning. Gert kommenterar Alkohollagen och Alkoholförordningen i Karnov.