Frida Göranson

Ämnesråd och biträdande enhetschef

Frida Göranson är född 1975. Hovrättsassessor i Svea hovrätt. Tidigare kansliråd i Justitiedepartementet och är numera ämnesråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet.