Frida Göranson

Kansliråd, Justitiedepartementet

Frida Göranson är född 1975. Hovrättsassessor i Svea hovrätt och numera kansliråd i Justitiedepartementet.