Fredrik Zanetti

Kansliråd

Fredrik Zanetti är född 1979. Jur. kand. 2005. Ekonomie kand. 2005. Assessor i Svea hovrätt 2012. Han är numera kansliråd och arbetar på Enheten för immaterialrätt och transporträtt i Justitiedepartementet.