Fredrik Benndorf

Jur.kand.

Född 1947. Jur. kand 1979. Är nypensionerad från tjänsten som rådman vid Gotlands tingsrätt. Han rycker då och då in som förstärkningsdomare vid vakanser och arbetstoppar. Innan han blev rådman har han bl.a. varit chef för Skuldsaneringsenheten vid KFM Stockholm och chef för TSM i Stockholm. Han har för RSVs räkning skrivit ett antal handböcker och handledningar, bl.a. inom skuldsaneringsområdet.