Fredrik Andersson

Advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Expertområde i Karnov Avtalsmallar: Skiljedom

Advokat och partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Specialiserad på kommersiella processer och skiljeförfaranden och har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer. Han har omfattande erfarenhet av såväl ad hoc skiljeförfaranden samt skiljeförfaranden under bl a Stockholm Handelskammares regler, ICC:s skiljedomsregler samt UNCITRALs regelverk.