Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Fredrik Ahlén är född 1966. Jur.kand. 1991. Assessor i Svea hovrätt (1996). Han har varit rättssakkunnig i Kommunikationsdepartementet (1997-1999). Numera är han expeditionschef i Näringsdepartementet.