Frank Walterson

Ämnesråd

Frank Walterson är född 1945. Jur.kand. 1971. Efter notariemeritering har han tjänstgjort vid Riksskatteverket, kronofogdemyndighet och i statliga utredningar. Sedan 1988 anställd vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning.