Folke Grauers

Docent

Folke Grauers är född 1944. Han har varit professor I handelsrätt vid Göteborgs universitet och professor I mäklarrätt vid Malmö högskola. Sedan 1992 är han ordförande I Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, en bransch nämnd som prövar provisionstvister samt ersättningskrav mot fastighetsmäklare som är anslutna till Fastighetsmäklarförbundet, Fastighetsbyrån (Swedbank) och Svensk Fastighetsförmedling.