Eveline Nilsson

Docent

Eveline Nilsson är född 1967. Jur.kand. 1991. Kammarrättsassessor 1998. Hon har varit rättssakkunnig i Finansdepartementet och sekreterare i 2004 års skattekontrollutredning. Numera är hon kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.