Eva Ryrstedt

Professor i civilrätt

Eva Ryrstedt är född 1957. Jur. kand. 1986. Jur. dr. 1999. Docent 2003. För närvarande är Eva Ryrstedt verksam som professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet och är även inom kort aktuell med en Karnovkommentar till Äktenskapsbalken.