Eva Liljefors är född 1964. Jur.kand. 1989. Master of Laws 1996. Assessor Svea hovrätt 1997. Hon har varit rättssakkunnig i Utrikesdepartementet samt enhetschef och rättschef på Post- och telestyrelsen. Numera är hon chefsjurist på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.