Eva Kalling Lundberg

Kansliråd, Näringsdepartementet

Eva Kalling Lundberg, född 1977, är kansliråd i Näringsdepartementet och arbetar med lagstiftning på bland annat djurskyddsområdet. Jur. kand. 2002 och hovrättsassessor 2011. Hon har också arbetat på advokatbyrå i Bryssel.