Eskil Hinn

Chefsrådman, Förvaltningsrätten Malmö

Eskil Hinn är född 1952. Jur.kand. 1976. Han har haft ett flertal statliga utredningsuppdrag och har bl.a. varit huvudsekreterare i LOA-utredningen vars förslag legat till grund för den nya offentliga arbetsrätten. Han har också medverkat i utbildnings- och informationsverksamhet på området. Numera är han chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.