Eskil Hinn

F.d. chefsrådman i Förvaltningsrätten

Eskil Hinn är född 1952. Jur. kand. 1976. Han har haft ett flertal statliga utredningsuppdrag och har bl.a. varit huvudsekreterare i LOA-utredningen vars förslag legat till grund för den nya offentliga arbetsrätten. Han har också medverkat i utbildnings- och informationsverksamhet på området samt varit chefsrådman i Förvaltningsrätten i Malmö.