Erland Strömbäck

Direktör

Erland Strömbäck är född 1931. Jur.kand. 1957. Hovrättsassessor (1966), utredningssekreterare och sakkunnig i Justitiedepartementet (1967-1973), chefsjurist och försäkringsdirektör (1974-1993) och vice VD i Folksam (1993-1996).