Erik Sjöstedt

Kansliråd

Erik Sjöstedt är född 1975. Jur.kand. 2000. Assessor Kammarrätten i Stockholm 2007. Därefter Finansdepartementets skatte- och tullavdelning, enheten för inkomstskatt och socialavgifter. Expert på skatterätt, särskilt kapitalbeskattning.

Erik kommenterar lagen (2011:1268) om investeringssparkonto i Karnov.