Erik Nymansson

Justitieråd

Erik Nymansson är född 1960. Jur.kand. 1988. Hovrättsassessor 1994. Han har varit expeditions- och rättschef i Finansdepartementet. Numera är han justitieråd.