Erik Nerep

Professor

Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.