Eric Leijonram

Administrativ chef vid Linköpings tingsrätt

Eric Leijonram är född 1975. Jur. kand. 1999. Hovrättsassessor 2005. Han har bl.a. varit ämnes- och rättssakkunnig i Justitiedepartementet, senior biträdande jurist vid advokatfirman Glimstedt i Norrköping, rådman vid Linköpings tingsrätt och chef för sektionen för verksjuridik vid Kriminalvården. Numera är han administrativ chef, fd rådman, vid Linköpings tingsrätt.