Eric Leijonram

Rådman och bitr. enhetschef

Eric Leijonram är född 1975. Jur.kand. 1999. Hovrättsassessor 2005. Han har bl.a. varit ämnes- och rättssakkunnig i Justitiedepartementet, senior biträdande jurist vid advokatfirman Glimstedt i Norrköping och rådman vid Linköpings tingsrätt. Numera är han chef för sektionen för verksjuridik vid Kriminalvården.