Elisabet Reimers

Kammarrättsråd

Elisabet Reimers är född 1962. Jur. kand. 1988. Kammarrättsassessor 1994. Därefter har hon varit föredragande i riksdagens konstitutionsutskott samt sekreterare i Offentlighets- och sekretesskommittén, Integritetsskyddskommittén och Informationshanteringsutredningen. Hon är sedan 2008 kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm.