Ebba Sverne Arvill

Ebba Sverne Arvill är född 1958. Jur.kand. 1985. Assessor i Svea hovrätt 1992. Hon har varit föredragande hos JO, sekreterare i 1993 års rättshjälpsutredning, rättssakkunnig i Justitiedepartementet, byråchef hos Riksåklagaren, rektor för Polishögskolan och länspolismästare. Hon är numera polisdirektör och chef för avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten.