Ebba Perman Borg

Advokat

Ebba Perman Borg är född 1981. Jur.kand. 2006. Hon är verksam som advokat med specialisering inom svenskt och internationell skatterätt, ansvarig för skattegruppen på Linklaters Advokatbyrå.

Ebba kommenterar inkomstskattelag (1999:1229) i Karnov.