Dennis Westermark

Advokat och delägare

Dennis Westermark är advokat och delägare på Advokatfirman Westermark Anjou. Han har lång erfarenhet av aktiemarknadsrättslig rådgivning i projekt och frågor rörande börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, bolagsstämma, styrelsefrågor, bolagsstyrning, informationsgivning, prospektfrågor och nyemissioner. Dennis Westermark föreläser också regelbundet i börsrätt vid Stockholms Universitet och har tillsammans med Monica Lagercrantz skrivit boken “Om nyemission” (2013).