David Törngren

Kansliråd

David Törngren är född 1973. Jur.kand. 1999. Hovrättsassessor 2007. Sekreterare i Grundlagsutredningen 2007-2008. Han är numera ämnesråd i Justitiedepartementet.