David Säfwe

Rättssakkunnig

David Säfwe är född 1975. Jur.kand. 2002. Assessor i Svea hovrätt 2013. Numera är han rättssakkunnig i Justitiedepartementet.