David Ramsjö

Jur. kand. / Associate

David Ramsjö verksam som biträdande jurist på advokatbyrån Sandart & Partners i Stockholm, där han särskilt arbetar med rådgivning inom områdena immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning. David har tidigare erfarenhet från arbete som rättssekreterare (byrådirektör) på Marknadsdomstolen, som sakkunnig jurist och processråd på Konkurrensverket och på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). David är även adjungerad ledamot i Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR).

Lagkommentar till kapitel 9 i patentlagen (om sanktioner), Karnov lagkommentarer.
 
Avtalsmallarna Distributionsavtal (avseende Konkurrensrätt), Karnov Groups avtalstjänst.