David Ramsjö är född 1984. Jur. kand. 2009. Han har varit verksam som biträdande jurist vid Sandart & Partners advokatbyrå och tjänstgjort som sekreterare i Marknadsdolstolen. Han är sekreterare i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och sakkunnig vid Konkurrensverket (sedan 2016).