David Harrby

Rättsråd

David Viktorsson Harrby är född 1975. Jur.kand. 2006. Hovrättsassessor 2012. Sekreterare i Kommittén för översyn av riksdagsordningen 2012-2013. Han är numera rättsråd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.