Daniel Wanhatalo

Rättssakkunnig

Daniel Wanhatalo är född 1975. Jur.kand. 1999. Kammarrättsassessor 2005. Han har varit rättssakkunnig och kansliråd i Utbildningsdepartementet. Han är numera rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm.