Daniel Eriksson

Rådman, Södertörns tingsrätt

Daniel Eriksson är född 1979. Jur.kand. 2005. Assessor i Svea hovrätt 2012. Därefter har han arbetat bl.a. som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Numera är han rådman vid Södertörns tingsrätt.