Dan Isaksson

Rådman

Dan Isaksson, född 1960, är sedan 2006 rådman vid tingsrätt. Han kommenterar konkurslagen i Lexino.

Dan Isaksson har tidigare tjänstgjort som åklagare och med utredningsarbete vid Regeringskansliet. Han har lång erfarenhet av handläggning av konkursärenden i allmän domstol och undervisar inom bl.a. Domstolsakademin.